Tài liệu tham khảo

Người thực hiện: ThS. Lâm Thị Quỳnh Anh, Văn phòng Ban chỉ đạo Liên ngành Hội nhập Quốc tế về Kinh tế

Xem thêm

Người thực hiện: ThS. Nguyễn Thành Long, Phòng Hội nhập kinh tế quốc tế trong nước - Văn phòng BCĐLNKT

Xem thêm

Đơn vị thực hiện: Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) Thời gian: 2010 - 2015

Xem thêm

Thời gian: 2008 - 2017 Đơn vị thực hiện: Tố chức Thương mại Thế giới (WTO), Trung tâm Thương mại Quốc tế (ICC) và Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD).

Xem thêm

Thời gian: 3/2015 Tác giả: Trịnh Thị Thu Hương, Phan Thị Thu Hiền

Xem thêm