Nghiên cứu "SPS và các hàng rào phi thuế quan trong thương mại nông nghiệp"

29/11/2017    799

Giới thiệu:

Các biện pháp SPS là những điều luật, quy định, tiêu chuẩn và thủ tục được chính phủ áp dụng nhằm bảo vệ con người, động vật và thực vật khỏi bệnh dịch, côn trùng gây hại, chất độc và các chất nguy hiểm khác. Ví dụ như tiêu chuẩn quy trình giết mổ gia súc gia cầm nhằm ngăn chặn các vi khuẩn trong quá trình giết mổ. Hàng rào kỹ thuật thương mại (TBT) bao gồm các quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn sản phẩm, quy định về môi trường và thủ tục hành chính liên quan đến sức khỏe con người và động vật, ví dụ như bản quyền, quy định về bao bì và nhãn dán, thủ tục chứng nhận và kiểm định. Các biện pháp SPS và TBT đều bao gồm một nhóm các tiêu chuẩn và biện pháp dựa trên các tiêu chuẩn mà các quốc gia có thể sử dụng để điều chỉnh thị trường, bảo vệ người tiêu dùng nội địa và bảo tồn nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Theo Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), các biện pháp SPS và TBT đang trở thành mối quan tâm lớn của các nhà xuất khẩu nông nghiệp và nhà xây dựng chính sách, trong tình trạng các biện pháp thuế quan dần bị cắt bỏ theo các thỏa thuận thương mại khu vực, song phương và đa phương. Họ lo ngại về việc các biện pháp SPS và TBT có thể trở thành công cụ phân biệt đối xử không công bằng chống lại hàng hóa nhập khẩu hoặc tạo nên những trở ngại không cần thiết trong thương mại nông nghiệp, thực phẩm và các hàng hóa liên quan khác. Do vậy, nhiều điều luật thương mại đa phương hiện nay cho phép chính phủ thực thi các biện pháp bảo vệ con người, động vật và thực vật, nhưng cũng đề cập đến các công cụ chống phân biệt đối xử và coi chúng như biện pháp bảo hộ phân biệt. Nguyên tắc này được nêu rõ trong Hiệp định SPS của WTO giữa những năm 90s, được phân tích cụ thể trong nghiên cứu. 

Nghiên cứu (bản Tiếng Anh) được đính kèm dưới đây: