Báo cáo thường niên của WTO năm 2021

01/01/2022    2874

Thời gian: 2021

Đơn vị thực hiện: Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)

Báo cáo thường niên năm 2021 cung cấp bức tranh toàn diện về các hoạt động của WTO trong năm 2020 và đầu năm 2021. Báo cáo mở đầu bằng thông điệp của Tổng giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala và tổng quan ngắn gọn về năm qua. Tiếp theo là các báo cáo chuyên sâu về các lĩnh vực hoạt động chính của WTO. Tiêu điểm nêu bật quá trình lựa chọn Tổng giám đốc, COVID-19 và thương mại thế giới, và lễ kỷ niệm 25 năm thành lập WTO.

Bản mềm Báo cáo (Tiếng Anh)