Các doanh nghiệp nội địa ngành bán lẻ Việt Nam với những thách thức mới trước bối cảnh hội nhập

29/12/2017    3175

Người thực hiện: TS. Ngô Tuấn Anh, Khoa Kinh tế học - Đại học Kinh tế Quốc dân

Trong khuôn khổ Diễn đàn Hội nhập Kinh tế Quốc tế Việt Nam 2017 

Lời mở đầu

Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, thể hiện qua việc đẩy mạnh đàm phán, ký kết các Hiệp định thương mại (FTA) thời gian qua. Hội nhập sâu rộng đem lại những cơ hội mới nhưng đi kèm là những rủi ro, thách thức đối với nền kinh tế và các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp ngành bán lẻ Việt Nam, ngành sẽ mở cửa rất thông thoáng đối với các doanh nghiệp bán lẻ nước ngoài theo các cam kết hội nhập.

Nghiên cứu này đánh giá những cơ hội và khó khăn đối với các doanh nghiệp ngành bán lẻ Việt Nam gặp phải từ các FTA, từ đó giúp chính phủ, các doanh nghiệp bán lẻ có những điều chỉnh phù hợp để tận dụng được những cơ hội, ngăn ngừa rủi ro bởi các FTA.

Chi tiết nghiên cứu được đính kèm dưới đây: