Các dấu ấn hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam sau khi gia nhập WTO

29/12/2017    16261

Người thực hiện: ThS. Lâm Thị Quỳnh Anh, Văn phòng Ban chỉ đạo Liên ngành Hội nhập Quốc tế về Kinh tế

Trong khuôn khổ Diễn đàn Hội nhập Kinh tế Quốc tế Việt Nam 2017

Lời mở đầu

Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) vào 1/2007. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu một mốc mới trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta, mở ra một giai đoạn mới: nền kinh tế nước ta hội nhập sâu và toàn diện hơn vào nền kinh tế thế giới. Việc gia nhập WTO đã tạo cho Việt Nam nhiều cơ hội để phát triển nhanh hơn, toàn diện hơn nhưng cũng đặt ra những thách thức rất gay gắt đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực vượt qua.

Chi tiết nghiên cứu được đính kèm dưới đây: