Báo cáo Rà soát pháp luật Việt Nam với các cam kết WTO, EVFTA và TPP về Mở cửa Dịch vụ cho đầu tư nước ngoài

04/04/2017    1323

Tính tới tháng 1/2017, Việt Nam đã có cam kết mở cửa thị trường dịch vụ cho các nhà đầu tư nước ngoài trong khuôn khổ WTO và nhiều Hiệp định song phương hoặc đa phương, trong đó đáng kể là Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA).

Trên thực tế, pháp luật Việt Nam về mở cửa thị trường dịch vụ cho các nhà đầu tư nước ngoài đặc biệt phức tạp về cả số lượng văn bản lẫn cách thức, điều kiện mở cửa trong từng lĩnh vực dịch vụ.

Do đó, việc rà soát các quy định pháp luật Việt Nam với các cam kết WTO, EVFTA và TPP nhằm minh bạch hóa hiện trạng mở cửa, đồng thời xác định các vấn đề chưa tương thích với WTO, cân nhắc nhu cầu mở cửa nội tại của Việt Nam (trường hợp TPP và EVFTA) và đề xuất sửa đổi pháp luật liên quan là việc làm cần thiết.

Đây cũng là mục tiêu của chuỗi 09 Rà soát pháp luật Việt Nam với các cam kết TPP và EVFTA trong các lĩnh vực thể chế quan trọng (bao gồm Minh Bạch, Đầu tư, Mua sắm công, Sở hữu trí tuệ, Mở cửa thị trường dịch vụ, Hải quan và tạo thuận lợi thương mại) do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Anh và Bắc Ai-len tại Việt Nam.

Trung tâm WTO và Hội nhập VCCI xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc dưới đây Báo cáo Rà soát pháp luật Việt Nam với các cam kết WTO, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU và Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương về Mở cửa Dịch vụ cho đầu tư nước ngoài thuộc chuỗi 09 báo cáo kể trên.