Báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2020

23/04/2021    9785

Thời gian: 2021

Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương

Tiếp nối những kết quả đạt được từ Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam 2016, 2017, 2018, 2019 và tiếp tục thực hiện Kế hoạch của ngành Công Thương triển khai Chương trình hành động thực hiện Chiến lược Xuất nhập khẩu hàng hóa định hướng đến năm 2030, triển khai Đề án Nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) đã phối hợp với Báo Công Thương xây dựng Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam 2020.

Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam là tài liệu chính thức của Bộ Công Thương về tình hình xuất nhập khẩu của từng nhóm mặt hàng, thị trường và công tác quản lý hoạt động xuất nhập khẩu cùng những phân tích và dự báo cho thời kỳ tiếp theo. Báo cáo Xuất nhập khẩu cung cấp thông tin minh bạch, có hệ thống, được các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hiệp hội, tổ chức nghiên cứu và đào tạo quan tâm, tín nhiệm và đánh giá cao.

Tham khảo

Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2019

Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2018

Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2017

Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2016

Nguồn: Cổng thông tin FTA (fta.moit.gov.vn)

Ấn phẩm được đính kèm dưới đây: