Bản tin Doanh nghiệp và Chính sách Thương mại Quốc tế số 07

24/08/2011

Chủ đề: "Doanh nghiệp Việt Nam và Vòng đàm phán thứ 7 Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP)".