Bản tin Doanh nghiệp và Tự do hóa thương mại số 27+28

15/09/2022

Bản tin "Doanh nghiệp và Tự do hóa thương mại" số 27+28 Quý I+II/2022

Chủ đề: "Bảo hộ lương thực – Lo ngại về một tương lai bất ổn"

Bản tin “Doanh nghiệp và Tự do hóa thương mại” là ấn phẩm xuất bản hàng quý của Trung tâm WTO và Hội nhập thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Bản tin “Doanh nghiệp và Tự do hóa thương mại” cung cấp các thông tin thời sự cập nhật và các thảo luận chuyên sâu về các sự kiện, câu chuyện hội nhập kinh tế quốc tế, tự do hóa thương mại, đặc biệt là qua các Hiệp định thương mại tự do (FTA) ở Việt Nam và trên thế giới.

Với cách tiếp cận thực tiễn và các phân tích cụ thể từ góc nhìn của doanh nghiệp, Bản tin hy vọng mang tới những thông tin hữu ích cho các doanh nghiệp, góp phần cùng doanh nghiệp chủ động tìm hiểu, chuẩn bị kế hoạch và triển khai hành động, tận dụng hiệu quả các lợi ích từ quá trình tự do hóa thương mại của Việt Nam.

MỤC LỤC

TIN VIỆT NAM

Bức tranh xuất nhập khẩu và đầu tư nước ngoài của Việt Nam 6 tháng đầu năm 2022

Xuất nhập khẩu (Nguồn: Tổng cục Hải quan)

Đầu tư (Nguồn: Cục đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương vì thịnh vượng (IPEF) và ý nghĩa đối với Việt Nam

Cẩn trọng trong giao dịch quốc tế - Bài học từ vụ lừa đảo 100 container hạt điều

Tác động hai chiều của chính sách Zero-COVID từ Trung Quốc tới Việt Nam

Cơ hội rộng mở cho xuất khẩu trái cây của Việt Nam

Những kết quả tích cực trong 6 tháng đầu thực thi Hiệp định RCEP

Phòng vệ thương mại ở các thị trường xuất khẩu – Thay đổi để sống chung với lũ

Tổng hợp diễn tiến các vụ điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại (chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ) liên quan tới hàng hóa xuất, nhập khẩu Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2022

TIN QUỐC TẾ

Ảnh hưởng của xung đột Nga – Ukraina đến thương mại toàn cầu

Diễn tiến các điểm nóng căng thẳng thương mại

Mỹ - Trung: Những diễn tiến mới

Trung Quốc – Australia: Đang có dấu hiệu tích cực

Anh – EU: Mâu thuẫn trong quá trình thực thi Thỏa thuận Brexit

Gói thỏa thuận lịch sử của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO)

CPTPP và RCEP tiếp tục cho thấy sức hấp dẫn với các quốc gia ngoại khối

Hiệp định thương mại tự do đầu tiên giữa Indonesia và UAE được ký kết

CHUYÊN ĐỀ: BẢO HỘ LƯƠNG THỰC – LO NGẠI VỀ MỘT TƯƠNG LAI BẤT ỔN

Nguồn: Trung tâm WTO và Hội nhập

Bản full Ấn phẩm được đính kèm dưới đây: