Bản tin Doanh nghiệp và Chính sách Thương mại Quốc tế số 06

22/04/2011

Chuyên đề: "Hiệp Định Thương Mại Tự Do Việt Nam - EU"

Đầu tháng 3/2011, Ủy ban Tư vấn Chính sách Thương mại Quốc tế của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức 02 hội thảo quốc tế bàn về những cơ hội và thách thức của một Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và EU.

Đây được xem là một sự mở đường chủ động và ý nghĩa của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cho các thảo luận về FTA trong xu hướng "hội nhập từ dưới lên" và "hội nhập từ trong ra"...

Những xem xét từ phía doanh nghiệp có thể chưa đầy đủ nhưng đã phần nào cho thấy những lợi ích to lớn mà FTA này có thể mang lại cho doanh nghiệp và nền kinh tế.

Vậy thì một FTA Việt Nam - EU, tại sao không?

Xem bản tin trực tuyến