Bản tin Doanh nghiệp và Tự do hóa thương mại số 16

29/08/2019

Bản tin "Doanh nghiệp và Tự do hóa thương mại" số 16 Quý II/2019

Chủ đề: "EVFTA - Để đừng chỉ là những giấc mơ"

Bản tin “Doanh nghiệp và Tự do hóa thương mại” là ấn phẩm xuất bản hàng quý của Trung tâm WTO và Hội nhập thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Bản tin “Doanh nghiệp và Tự do hóa thương mại” cung cấp các thông tin thời sự cập nhật và các thảo luận chuyên sâu về các sự kiện, câu chuyện hội nhập kinh tế quốc tế, tự do hóa thương mại, đặc biệt là qua các Hiệp định thương mại tự do (FTA) ở Việt Nam và trên thế giới.

Với cách tiếp cận thực tiễn và các phân tích cụ thể từ góc nhìn của doanh nghiệp, Bản tin hy vọng mang tới những thông tin hữu ích cho các doanh nghiệp, góp phần cùng doanh nghiệp chủ động tìm hiểu, chuẩn bị kế hoạch và triển khai hành động, tận dụng hiệu quả các lợi ích từ quá trình tự do hóa thương mại của Việt Nam.

MỤC LỤC

TIN VIỆT NAM    

Bức tranh thương mại - đầu tư quốc tế Việt Nam nửa đầu năm 2019

Đã ban hành biểu thuế thực thi Hiệp định CPTPP

AHKFTA và AHKIA chính thức có hiệu lực

ASEAN ký kết ATISA và Nghị định thư sửa đổi ACIA

Việt Nam có được hưởng lợi từ căng thẳng thương mại Mỹ - Trung?

Hiệp định VPA-FLEGT và những thách thức trong thực thi   

TIN THẾ GIỚI    

Cụm tin về căng thẳng thương mại

Khu vực thương mại tự do lục địa châu Phi - AfCFTA chính thức có hiệu lực

Trung Quốc có thể không tự động được xem là nền kinh tế thị trường trong các vụ điều tra chống bán phá giá

Nhật Bản và Hàn Quốc phát sinh căng thẳng thương mại

CHUYÊN ĐỀ    EVFTA - ĐỂ ĐỪNG CHỈ LÀ NHỮNG GIẤC MƠ

Nguồn: Trung tâm WTO và Hội nhập

Ấn phẩm được đính kèm dưới đây: