Bản tin Doanh nghiệp và Tự do hóa thương mại số 14

12/02/2019

Bản tin "Doanh nghiệp và Tự do hóa thương mại" số 14 Quý IV/2018

Chủ đề: "CPTPP - Cánh cửa đã mở và hành động của chúng ta"

Bản tin “Doanh nghiệp và Tự do hóa thương mại” là ấn phẩm xuất bản hàng quý của Trung tâm WTO và Hội nhập thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Bản tin “Doanh nghiệp và Tự do hóa thương mại” cung cấp các thông tin thời sự cập nhật và các thảo luận chuyên sâu về các sự kiện, câu chuyện hội nhập kinh tế quốc tế, tự do hóa thương mại, đặc biệt là qua các Hiệp định thương mại tự do (FTA) ở Việt Nam và trên thế giới.

Với cách tiếp cận thực tiễn và các phân tích cụ thể từ góc nhìn của doanh nghiệp, Bản tin hy vọng mang tới những thông tin hữu ích cho các doanh nghiệp, góp phần cùng doanh nghiệp chủ động tìm hiểu, chuẩn bị kế hoạch và triển khai hành động, tận dụng hiệu quả các lợi ích từ quá trình tự do hóa thương mại của Việt Nam.

MỤC LỤC

TIN VIỆT NAM    

Việt Nam và EU chính thức ký kết Hiệp định VPA/FLEGT    

Việt Nam trúng cử thành viên Ủy ban Luật Thương mại Quốc tế Liên Hợp Quốc    

EVFTA được Ủy ban châu Âu thống nhất đệ trình lên Hội đồng châu Âu    

Việt Nam – Cuba chính thức ký kết Hiệp định Thương mại mới    

Tổng kết hội nhập thương mại Việt Nam năm 2018    

TIN THẾ GIỚI    

Mỹ - Trung đồng thuận ngưng chiến thương mại để đàm phán    

Tương lai bất định của Brexit    

Indonesia và khối EFTA ký kết thỏa thuận thương mại tự do mới    

Hiệp định thương mại tự do Australia - Hồng Kông (Trung Quốc) hoàn tất đàm phán    

EU – đẩy mạnh hoàn tất một số FTA với khu vực châu Á    

CHUYÊN ĐỀ    CPTPP – CÁNH CỬA ĐÃ MỞ VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA CHÚNG TA    

Nguồn: Trung tâm WTO và Hội nhập