Tình hình đàm phán

Tháng 4/2011 Chủ tịch Ủy ban Thương mại và Môi trường (CTESS) đã gửi báo cáo về nội dung Phiên họp Đặc biệt của Ủy ban này lên Ủy ban Đàm phán Thương mại (TNC), cập nhật tiến độ công tác của CTESS kể từ báo cáo tháng 3/2010. Báo cáo này cũng nêu ra các lĩnh vực cần các thành viên quan tâm hơn để có thể đưa tiến trình đàm phán đến kết thúc thành công trên cả ba tiêu chí được nêu tại Đoạn 31 Tuyên bố Đôha. Báo cáo đồng thời phản ánh công việc được thực hiện theo tuyên bố của Chủ tịch TNC vào tháng 11/2010, trong đó khối lượng công việc lớn được thực hiện kể từ đầu năm 2011.

Xem thêm

Ngày 21 tháng 4 năm 2011, Đại sứ Luzius Wasescha, Chủ tịch nhóm đàm phán NAMA, đã đệ trình báo cáo về tình hình đàm phán nhóm NAMA lên Ủy ban đàm phán thương mại (TNC). Báo cáo này gồm 3 phần: bình luận của Chủ tịch về tình hình đàm phán thuế trong dự thảo NAMA tháng 12/2008; các công việc đang được tiến hành liên quan đến đàm phán về hàng rào phi thuế quan (NTBs); và ý kiến của Chủ tịch về cách thức triển khai đàm phán tiếp theo. Tình hình đàm phán thuế theo bản dự thảo NAMA tháng 12/2008

Xem thêm

Tháng 4 năm 2011 Chủ tịch Ủy ban Đàm phán Thương mại (TNC) đã yêu cầu Chủ tịch các Nhóm đàm phán gửi báo cáo về tình hình đàm phán của từng Nhóm cho tất cả các thành viên.

Xem thêm

Ngày 21 tháng 4 năm 2011, Chủ tịch Nhóm đàm phán nông nghiệp David Walker đã trình Ủy ban đàm phán thương mại WTO báo cáo về diễn biến đàm phán nông nghiệp Vòng Đôha kể từ khi ông David đảm nhận vai trò Chủ tịch này vào tháng 4 năm 2009 đến nay. Trong khoảng thời gian này, đàm phán nông nghiệp Đôha đã tiến hành 4 nhóm công việc chính sau:

Xem thêm

Nam Phi bày tỏ lo ngại trước hàng loạt nỗ lực của các nước công nghiệp phát triển, đặc biệt là Mỹ và EU, nhằm ép các nước đang phát triển đưa ra các cam kết ở mức độ cao như là điều kiện tiên quyết để kết thúc vòng đàm phán Đôha đang bị trì hoãn.

Xem thêm

153 nước thành viên của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) thảo luận công khai lần đầu tiên về giải pháp thay thế cho vòng đàm phán thương mại Doha - hay còn gọi kế hoạch B - vào ngày 28-4 và ngày 29-4 tại trụ sở của WTO ở Geneva (Thụy Sĩ).

Xem thêm

Sau phiên họp Đại hội đồng vừa qua, Ủy ban Đàm phán Thương mại (TNC) đã tổ chức một phiên họp không chính thức vào ngày 2 tháng 2. Tại cuộc họp này, các thành viên đã rà soát và đánh giá tiến triển của Vòng đàm phán Đôha từ lúc các Nhóm đàm phán bắt đầu quá trình thảo luận tích cực vào đầu tháng Giêng.

Xem thêm

Ngày 29/3, tại cuộc họp của Ủy ban đàm phán thương mại đánh giá về tiến trình đàm phán Doha tại Geneva, Thụy Sỹ, Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) Pascal Lamy đã thừa nhận sự bế tắc của vòng đàm phán Doha và cho biết vòng đàm phán này có nguy cơ thất bại khi không đạt được bước đột phá vào tháng Tư tới để kết thúc vào cuối năm nay.Ông Lamy cho biết khoảng cách giữa các bên trong đàm phán còn quá lớn về một loạt lĩnh vực nên không thể ra được dự thảo văn bản đàm phán vào cuối tháng Tư tới như các nước thành viên đã nhất trí.

Xem thêm

Liên quan đến Vòng Doha, trong quý I năm 2011, Geneva, đại bản doanh của WTO, đã chứng kiến một sự sôi động mà theo nhiều chuyên gia là “đáng ghi nhận” trong các hoạt động đàm phán ở nhiều vấn đề khác nhau.

Xem thêm

Vòng đàm phán Đô-ha (hay còn được gọi là Chương trình nghị sự Đô-ha về Phát triển DDA) được khởi động tại Hội nghị Bộ trưởng WTO (MC) lần thứ 4, tổ chức tại Đô-ha, Quatar tháng 11 năm 2001. Mục tiêu ban đầu mà các Bộ trưởng đề ra là kết thúc Vòng Đô-ha vào năm 2005 nhưng cho đến nay vẫn chưa thực hiện được.

Xem thêm