Báo cáo của Tổng giám đốc WTO Pascal Lamy tại cuộc họp Đại hội đồng ngày 22/2/2011

30/04/2011    270

Sau phiên họp Đại hội đồng vừa qua, Ủy ban Đàm phán Thương mại (TNC) đã tổ chức một phiên họp không chính thức vào ngày 2 tháng 2. Tại cuộc họp này, các thành viên đã rà soát và đánh giá tiến triển của Vòng đàm phán Đôha từ lúc các Nhóm đàm phán bắt đầu quá trình thảo luận tích cực vào đầu tháng Giêng.

Có thể dễ dàng nhận thấy trong các Nhóm đàm phán, không khí thảo luận tích cực, tập trung vào các nhóm vấn đề chính với cam kết sâu, không một nội dung nào bị loại trừ. Việc dự thảo lời văn, đề xuất về dự thảo và thống nhất quan điểm về lời văn đều đang tiến triển tích cực. Tuy nhiên, Tổng Giám đốc WTO Pascal Lamy cũng cho rằng, “tốc độ đàm phán đa phương không những diễn ra quá chậm, mà thời gian cũng quá ngắn để dành cho những vấn đề trọng tâm cần thiết nhằm đạt được những mục tiêu mà các nhà lãnh đạo đã xác định là có cơ hội đạt được”. Ông cũng cảnh báo nếu không có những chuyển biến tích cực trong thời gian tới từ tiến trình song phương và đa phương thì mọi nỗ lực đạt được trong những tuần qua sẽ đối mặt với nguy cơ bị trì hoãn.

Tại Davos, các Bộ trưởng đã cam kết sẽ chỉ đạo các nhà đàm phán của mình đánh giá lại các quan điểm, tránh tư tưởng an phận và xúc tiến đàm phán một cách thực chất trên cơ sở “cho-và-nhận”. Ngoài ra, các Bộ trưởng cũng nhấn mạnh quan điểm sẵn sàng đích thân tham gia quá trình đàm phán vào thời điểm thích hợp, nhưng rõ ràng các bên đều mong đợi Giơ-ne-vơ sẽ giới hạn một số các vấn đề mà cần họ đích thân phải xử lý.

Tại cuộc họp không chính thức của TNC, các đoàn đều thể hiện sự ủng hộ cao đối với lộ trình – dự kiến hoàn thành các lời văn của các cam kết trong mọi lĩnh vực vào khoảng thời gian Lễ Phục sinh, đưa ra cam kết tổng thể vào tháng bảy và hoàn thiện vào cuối năm. Trong hoàn cảnh này, một số đoàn tái nhấn mạnh tiến độ đàm phán cần được xây dựng trên những kết quả đã đạt được và đã được sơ bộ thông qua.

Các đoàn đàm phán cũng nêu ra một số lĩnh vực quan trọng mà họ mong muốn được thấy những kết quả thực sự khi kết thúc đàm phán. Một số thành viên đã nhấn mạnh tầm quan trọng của tính minh bạch và trọn gói trong tiến trình trước mắt, một số khác nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng các kế hoạch đã đặt ra tại Vòng Đôha.

Các cuộc thảo luận song phương và đa phương giữa các quan chức cấp cao trong suốt mấy tuần qua được tiến hành trên tinh thần xây dựng và đã tìm ra những vấn đề trọng tâm trong một loạt các lĩnh vực chủ chốt, bao gồm sự linh hoạt và cách thức đảm bảo sự cân bằng chung giữa các vấn đề. Ông Lamy thúc đẩy các đoàn đàm phán tiếp tục nỗ lực duy trì sức ép, đẩy mạnh và xới sâu nhằm tìm ra điểm tương đồng cần thiết để mang lại một cam kết đa phương.

Theo ông Lamy, quá trình hiện nay vẫn diễn ra quá chậm ở tất cả các cấp. Một số đoàn phát biểu “chưa có chỉ đạo” và “hiện vẫn còn thời gian”, đã làm suy yếu nỗ lực to lớn mà Chủ tịch các Nhóm đàm phán đạt được từng ngày qua nhằm thúc đẩy tiến trình đàm phán.

Kết luận lại, Tổng Giám đốc WTO kêu gọi các thành viên thống nhất phương thức hoạt động trong giai đoạn hiện tại, chủ yếu nhằm tạo ra những yếu tố thúc đẩy tiến trình đàm phán để hỗ trợ các Chủ tịch nắm bắt và đưa vào dự thảo văn kiện, khẩn cấp thực hiện và thúc đẩy quá trình đàm phán ở các cấp cả đa phương lẫn song phương nhằm đạt được mục đích đã đặt ra.

Ông đồng thời nhấn mạnh kết quả của toàn bộ tiến trình cần được nhanh chóng nâng lên mức đạt được tiến bộ thật sự trong những lĩnh vực quan trọng chủ chốt. Cơ hội vẫn còn nhưng lại đang bị thu hẹp từng ngày.

22/02/2011

Nguồn: www.wto.org