WTO bắt đầu thảo luận về những vướng mắc xung quanh Hiệp định thuận lợi hóa thương mại

28/11/2014    1171

Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) sẽ bắt đầu quá trình tham vấn về tương lai của các quyết định Bali từ ngày 22 tháng 10, nhằm nỗ lực giải quyết những bế tắc hiện nay, Tổng giám đốc WTO Roberto Azevedo cho biết.

Tại cuộc họp Đại hội đồng, được tổ chức vào ngày 21 tháng 10, ông Roberto Azevedo cho biết các thành viên WTO "sẵn sàng tham gia vào các cuộc trò chuyện này, và làm tất cả những gì có thể để tìm một con đường phía trước".

"Quá trình tham vấn sẽ bắt đầu vào ngày thứ tư. Tôi sẽ tổ chức hàng loạt cuộc họp tham vấn dưới nhiều hình thức khác nhau. Sau đó, một cuộc họp những người đứng đầu Đoàn đại biểu sẽ được tổ chức vào ngày 30 tháng 10.Cuộc họp này sẽ rất quan trọng, về tương lai - đặc biệt là tương lai của các quyết định Bali và tương lai của chương trình làm việc sau Bali" ông nói.

Tuần trước, vào ngày 16 tháng 10, tại Ủy ban Đàm phán thương mại, ông đã cảnh báo các quốc gia thành viên rằng WTO đang phải đối mặt với thách thức nghiêm trọng nhất từ trước đến nay do những bế tắc trong việc phê chuẩn Hiệp định tạo thuận lợi cho thương mại và tìm kiếm một giải pháp lâu dài cho vấn đề dự trữ lương thực. Ông kêu gọi các thành viên tiếp tục tích cực làm việc để tìm ra giải pháp cho tình trạng bế tắc hiện nay.

Nguồn: http://indianexpress.com