Tình hình đàm phán

Sau cuộc họp các Bộ trưởng thương mại các nước thành viên WTO (MC7) trong khuôn khổ Vòng Đàm phán Doha cuối năm 2009, Tổng Thư ký WTO Pascal Lamy đã hối thúc các nước thành viên tổ chức này ra quyết định về việc có thể hoàn thành Vòng đàm phán Doha hay không muộn nhất là cuối tháng 3 năm 2010, năm mà theo ông sẽ là cột mốc để “tạo lập nền tảng cho một nền kinh tế toàn cầu bền vững và an toàn hơn”. Ông cho rằng sau khi có quyết định rõ ràng về việc này, các bên liên quan sẽ có động lực và quyết tâm để xây dựng kế hoạch cụ thể cho đàm phán Doha.

Xem thêm