Công cụ tra cứu

FTAP là Cổng thông tin điện tử do Bộ Công Thương xây dựng nhằm cung cấp các thông tin, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định về quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của các đối tác FTA cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân Việt Nam.

Xem thêm

Cổng Thông tin Thương mại Việt Nam (VTIP) do Tổng cục Hải quan Việt Nam phụ trách là nguồn chính thức cung cấp các thông tin về thương mại cho doanh nghiệp có nhu cầu xuất nhập khẩu với Việt Nam. Cổng thông tin này cung cấp một nguồn tra cứu dễ tiếp cận, logic để hỗ trợ tìm hiểu những nội dung quan trọng hữu ích cho hoạt động xuất nhập khẩu và quá cảnh của doanh nghiệp.

Xem thêm

Hệ thống mới này cho phép truy cập vào các thông báo về Hàng rào kỹ thuật (TBT) và các Biện pháp kiểm dịch động thực vật (SPS) của các thành viên WTO. Hệ thống cũng tạo điều kiện cho các cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp đối thoại để giải quyết các vấn đề thương mại tiềm năng trong giai đoạn đầu. Người sử dụng ePing có thể dễ dàng cập nhật các thông báo liên quan đến thị trường, sản phẩm cụ thể mà mình quan tâm.

Xem thêm

Công cụ hướng dẫn Quy tắc xuất xứ của ITC cung cấp dữ liệu về quy tắc xuất xứ trong các hiệp định thương mại trên thế giới. Cùng với hệ thống dữ liệu thuế quan và hiệp định thương mại trong Bản đồ Tiếp cận Thị trường của ITC từ năm 2006, đây là nguồn thông tin hữu ích với các doanh nghiệp muốn tận dụng lợi ích từ các hiệp định thương mại trên toàn thế giới.

Xem thêm

Mục Số liệu thống kê là mục chủ đạo, cung cấp thông tin thống kê hàng tháng, số liệu thống kê chủ yếu (sơ bộ, ước tính) và số liệu thống kê chính thức được chia theo nhóm các chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.

Xem thêm

TAO là một công cụ tra cứu trực tuyến miễn phí do WTO xây dựng và duy trì từ năm 2010. TAO bao gồm 2 hệ thống cơ sở dữ liệu: i) Dữ liệu tích hợp (Integrated Database - IDB) cung cấp các thông tin về mức thuế quan áp dụng trên thực tế và số liệu nhập khẩu, và ii) Dữ liệu hợp nhất (Consolidated Tariff Schedules – CTS) cung cấp thông tin về các mức thuế quan cam kết của các nước).

Xem thêm

WDI là một hệ thống cơ sở dữ liệu lớn về các chỉ sổ phát triển do Ngân hàng Thế giới (WB) xây dựng. WDI bao gồm hơn 1,400 chỉ số về 217 nền kinh tế và hơn 40 nhóm nước trong khoảng thời gian lên tới hơn 50 năm. WDI là một công cụ tra cứu hiện đại và tiện dụng với các chức năng cho phép người dùng lựa chọn và trình bày dữ liệu, thiết lập các biểu đồ và bản đồ.

Xem thêm

Công cụ này giúp doanh nghiệp tìm kiếm các thị trường tiềm năng cho sản phẩm xuất khẩu của mình. Dựa trên phương pháp phân tích tiềm năng thị trường và đánh giá sự đa dạng của ITC, EPM đánh giá nhu cầu của người tiêu dùng và các rào cản về thuế quan của các thị trường mục tiêu, cũng như mối quan hệ thương mại giữa thị trường xuất khẩu và thị trường mục tiêu để đưa ra một bảng xếp hạng về các cơ hội chưa được khai thác.

Xem thêm

Market Access Map (MacMap) do Trung tâm Thương mại Thế giới (ITC) xây dựng và phát triển, cung cấp các thông tin về các rào cản tiếp cận thị trường đối với hàng hóa. Các rào cản này bao gồm cả thuế quan và các biện pháp phi thuế quan áp dụng đối với một loại sản phẩm hàng hóa.

Xem thêm

Trade Map cung cấp số liệu về xuất nhập khẩu và thuế quan của từng sản phẩm ở từng quốc gia. Người dùng có thể tra cứu nhu cầu của thị trường, các thị trường thay thế và cả các đối thủ cạnh tranh.

Xem thêm