CPTPP và Thị trường Australia

Sầu riêng Ri6, gạo ST25,… đã có thương hiệu tại Australia. Doanh nghiệp không được trộn hàng loại 2 để phá giá, sẽ ảnh hưởng tới thương hiệu nông sản Việt.

Xem thêm

Cơ hội tiếp cận thị trường hàng hóa của Australia từ các cam kết cắt giảm thuế quan của Australia trong CPTPP

Xem thêm

Cơ hội tiếp cận thị trường hàng hóa của Australia từ các cam kết cắt giảm hàng rào phi thuế quan

Xem thêm