Văn bản thực thi của Việt Nam

Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương đã ban hành các kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA để tận dụng cơ hội và giải quyết những thách thức của Hiệp định này.

Xem thêm

Công văn Số. 5079/TCHQ-GSQL triển khai thực hiện Điều 4.11 Hiệp định EVFTA hướng dẫn quy định về người khai hải quan đối với trường hợp thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam.

Xem thêm

Ngày 30 tháng 6 năm 2019, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) được hai Bên ký kết tại Hà Nội. Ngay sau khi Hiệp định EVFTA được ký kết, với tinh thần chủ động và tích cực, Bộ Công Thương đã nghiên cứu và xây dựng Thông tư quy định quy tắc xuất xứ trong Hiệp định để sớm triển khai khi Hiệp định có hiệu lực.

Xem thêm