Quyết định số 1972/QĐ-BCT thành lập Nhóm tư vấn trong nước (DAG) Việt Nam

25/08/2021    268

Ngày ban hành: 17/08/2021

Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương

Ngày 17/8/2021, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Quyết định số 1972/QĐ-BCT thành lập Nhóm tư vấn trong nước (DAG) Việt Nam theo quy định tại Điều 13.15 Chương Thương mại và Phát triển bền vững trong EVFTA.

Danh sách cụ thể các thành viên Nhóm DAG Việt Nam được ban hành tại Phụ lục của Quyết định này, bao gồm: (1) Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (đại diện giới sử dụng lao động); (2) Viện Công nhân và Công đoàn, trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; và (3) Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD). Danh sách này có thể được điều chỉnh, bổ sung theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Bản mềm Quyết định được đính kèm dưới đây: