Nghị định 103/2020/NĐ-CP quy định về chứng nhận chủng gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh Châu Âu

08/09/2020    1010

Ngày ban hành: 04/09/2020

Cơ quan ban hành: Chính phủ

Ngày 04 tháng 09 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 103/2020/NĐ-CP quy định về chứng nhận chủng gạo thơm thuộc Danh mục quy định tại điểm 8 tiểu mục 1 mục B Phụ lục 2-A của Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và EU được hưởng miễn thuế nhập khẩu theo hạn ngạch khi xuất khẩu sang thị trường EU.

Bản mềm Nghị định và các Phụ lục kèm theo được đính trong các tệp dưới đây: