Văn bản thực thi của Việt Nam

Theo thông báo chính thức của EC, EU sẽ áp dụng cơ chế chứng nhận xuất xứ theo quy định tại khoản 1(c), Điều 15, Nghị định thư 1 của Hiệp định EVFTA, cụ thể là tự chứng nhận xuất xứ theo hệ thống REX (Registered Exporter System).

Xem thêm

Ủy ban Châu Âu vừa công bố hướng dẫn cập nhật về Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam – EU (EVFTA), trong đó tập trung hướng dẫn về qui tắc xuất xứ.

Xem thêm

Ngày 18 tháng 9 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 111/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu giai đoạn 2020 – 2022 nhằm thực thi các cam kết về mở cửa thị trường hàng hóa của Việt Nam trong Hiệp định EVFTA.

Xem thêm

Ngày 01 tháng 09 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 102/2020/NĐ-CP quy định về Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam

Xem thêm

Ngày 04 tháng 09 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định 103/2020/NĐ-CP quy định về chứng nhận chủng gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh Châu Âu

Xem thêm

Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương vừa có công văn số 812/XNK-XXHH gửi các Hiệp hội ngành hàng và thương nhân xuất khẩu để hướng dẫn về chứng từ chứng nhận xuất xứ.

Xem thêm

Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương đã ban hành các kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA để tận dụng cơ hội và giải quyết những thách thức của Hiệp định này.

Xem thêm

Công văn Số. 5079/TCHQ-GSQL triển khai thực hiện Điều 4.11 Hiệp định EVFTA hướng dẫn quy định về người khai hải quan đối với trường hợp thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam.

Xem thêm

Ngày 30 tháng 6 năm 2019, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) được hai Bên ký kết tại Hà Nội. Ngay sau khi Hiệp định EVFTA được ký kết, với tinh thần chủ động và tích cực, Bộ Công Thương đã nghiên cứu và xây dựng Thông tư quy định quy tắc xuất xứ trong Hiệp định để sớm triển khai khi Hiệp định có hiệu lực.

Xem thêm