Văn bản thực thi của Việt Nam

Ngày ban hành: 30/09/2022 Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Xem thêm

Ngày ban hành: 30/06/2022 Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Xem thêm

Ngày ban hành: 30/06/2022. Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xem thêm

Bộ Tài chính dự thảo Nghị định trình Chính phủ ban hành Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định EVFTA giai đoạn 2022 – 2027 để thay thế Nghị định số 111/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020

Xem thêm

Ngày ban hành: 16/06/2022 Cơ quan ban hành: Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV

Xem thêm