Công văn số 2669/TCHQ-GSQL về việc chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong CPTPP và EVFTA

02/06/2021    2466

Ngày ban hành: 31/5/2021

Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan

Ngày 31/5/2021, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn số 2669/TCHQ-GSQL gửi đến Cục Hải quan các tỉnh, thành phố quy định về việc sử dụng bản điện tử của chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (Hiệp định CPTPP) và Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên Minh Châu Âu (Hiệp định EVFTA).

Công văn số 2669/TCHQ-GSQL quy định đối với các lô hàng nhập khẩu có mã số REX có trị giá trên 6000 Euro theo quy định tại Hiệp định EVFTA và các lô hàng nhập khẩu theo quy định tại Hiệp định CPTPP, cơ quan hải quan chấp nhận hình thức chứng từ tự chứng nhận xuất xứ được cấp điện tử và được gửi cho người nhập khẩu trên hệ thống quản lý chung của cùng một tập đoàn hoặc được gửi thông qua các phương thức điện tử khác.

Các hình thức tự chứng nhận xuất xứ này được người khai hải quan nộp cho cơ quan hải quan theo hình thức đính kèm tờ khai hải quan nhập khẩu thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

Đặc biệt, cơ quan hải quan không yêu cầu người khai hải quan nộp bản giấy chứng từ tự chứng nhận xuất xứ mẫu CPTPP, mẫu EVFTA nếu các chứng từ này đã được người khai hải quan đính kèm trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

Do đó, cơ quan hải quan sẽ thực hiện kiểm tra chứng từ tự chứng nhận xuất xứ do người khai hải quan nộp trên hệ thống để xác định xuất xứ hàng hóa theo quy định.

Bản mềm của Công văn được đính kèm dưới đây.