Nghị Định 77/2023/NĐ-CP về Quản lý nhập khẩu hàng hóa tân trang theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

27/03/2024    73

Ngày ban hành: 02/11/2023

Cơ quan ban hành: Chính phủ

Ngày có hiệu lực: 01/01/2024

Ngày 02/11/2023, theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 77/2023/NĐ-CP về Quản lý nhập khẩu hàng hóa tân trang theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (Hiệp định CPTPP).

Nghị định gồm 5 Chương, 22 Điều, 11 Phụ lục về các Danh mục hàng hóa tân trang và các Mẫu đơn cần thiết.

Nội dung Nghị định được đính kèm tại đây: