Ấn phẩm - Tài liệu

Một số câu hỏi thường gặp về quy trình, thủ tục, về nội dung, về đánh giá tác động, về công tác chuẩn bị cho việc thực thi và về công tác sửa đổi, xây dựng pháp luật của VIệt Nam để thực thi Hiệp định EVFTA

Xem thêm

Theo thông báo chính thức của EC, EU sẽ áp dụng cơ chế chứng nhận xuất xứ theo quy định tại khoản 1(c), Điều 15, Nghị định thư 1 của Hiệp định EVFTA, cụ thể là tự chứng nhận xuất xứ theo hệ thống REX (Registered Exporter System).

Xem thêm

Ủy ban Châu Âu vừa công bố hướng dẫn cập nhật về Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam – EU (EVFTA), trong đó tập trung hướng dẫn về qui tắc xuất xứ.

Xem thêm

Thời gian: 2020 Đơn vị thực hiện: Vụ Thị trường Châu Âu - Châu Mỹ, Bộ Công Thương

Xem thêm

Thời gian: Tháng 9/2020 Đơn vị thực hiện: Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển

Xem thêm

Thời gian: Tháng 9/2020 Đơn vị thực hiện: Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển

Xem thêm

Thời gian: 2018 Đơn vị thực hiện: Ủy ban Thương mại Quốc gia Thụy Điển và Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD)

Xem thêm

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tận dụng hiệu quả các cam kết ưu đãi thuế quan của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) để tăng cường xuất khẩu sang thị trường này, Trung tâm WTO và Hội nhập, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam xin hướng dẫn về cách tra cứu thuế quan nhập khẩu mà EU cam kết đối với hàng hóa Việt Nam trong EVFTA như sau

Xem thêm

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) đã chính thức có hiệu lực vào ngày 01 tháng 08 năm 2020 hứa hẹn đem lại những lợi ích to lớn cho thị trường xuất nhập khẩu của Việt Nam.

Xem thêm