Ấn phẩm - Tài liệu

Thời gian: 2018 Đơn vị thực hiện: Ủy ban Thương mại Quốc gia Thụy Điển và Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD)

Xem thêm

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tận dụng hiệu quả các cam kết ưu đãi thuế quan của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) để tăng cường xuất khẩu sang thị trường này, Trung tâm WTO và Hội nhập, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam xin hướng dẫn về cách tra cứu thuế quan nhập khẩu mà EU cam kết đối với hàng hóa Việt Nam trong EVFTA như sau

Xem thêm

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) đã chính thức có hiệu lực vào ngày 01 tháng 08 năm 2020 hứa hẹn đem lại những lợi ích to lớn cho thị trường xuất nhập khẩu của Việt Nam.

Xem thêm

Thời gian: 8/2020 Đơn vị thực hiện: Nhóm nghiên cứu của các Hiệp hội VIFOREST, FPA Bình Định, HAWA, BIFA và Forest Trends.

Xem thêm

Quy định của EU về việc quản lý và phân bổ HNTQ đối với mặt hàng gạo trong khuôn khổ Hiệp định EVFTA đã chính thức được EU đăng trên Công báo vào ngày 10 tháng 07 năm 2020 và sẽ có hiệu lực vào ngày 01 tháng 8 năm 2020.

Xem thêm

Quy định của EU về việc quản lý và phân bổ HNTQ đối với các mặt hàng trừ gạo trong Hiệp định EVFTA đã chính thức được EU đăng trên Công báo vào ngày 15 tháng 07 năm 2020 và sẽ có hiệu lực vào ngày 01 tháng 8 năm 2020.

Xem thêm

Bản tin "Doanh nghiệp và Tự do hóa thương mại" số 19+20 Quý I+II/2020 Chủ đề: "EVFTA - Con đường đã mở"

Xem thêm

Thông tin cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường EU

Xem thêm

Hạn ngạch thuế quan đối với tất cả các mặt hàng trừ gạo mà EU dành cho Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định EVFTA được phân bổ theo cơ chế “doanh nghiệp đăng ký trước thì được cấp hạn ngạch trước” (first-come, first-serve), dựa vào ngày mà đơn xin cấp phép nhập khẩu được cơ quan hải quan của EU chấp thuận.

Xem thêm

Trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA), tại Chương 2, Phụ lục 2-A, EU cam kết dành hạn ngạch thuế quan (HNTQ) cho Việt Nam đối với gạo với lượng hạn ngạch là 80.000 tấn/năm.

Xem thêm