Ấn phẩm - Tài liệu

Thời gian: 2020 Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập – VCCI và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố Hà Nội (HPA)

Xem thêm

Thời gian: Quý IV/2020 Đơn vị thực hiện: Vụ Thị trường châu Âu – châu Mỹ (Bộ Công Thương) phối hợp với Trung tâm Thông tin Thương mại và Công nghiệp

Xem thêm

Từ khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực vào ngày 01 tháng 8 năm 2020, mặc dù diễn biến dịch bệnh tại EU và các nước trên thế giới rất phức tạp, nhưng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường EU vẫn liên tục ghi nhận mức tăng cao. Kim ngạch xuất khẩu sang thị trường EU các tháng 8, 9, 10/2020 lần lượt đạt 3,25 tỷ USD, 3,07 tỷ USD và 3,3 tỷ USD, tăng 4,2%, 8,7% và 6,3% so với cùng kỳ năm 2019.

Xem thêm

Thời gian: Năm 2019 và quý I năm 2020. Đơn vị thực hiện: Thương vụ Việt nam tại Bỉ và EU

Xem thêm

Thời gian: 2020 Đơn vị thực hiện: Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển

Xem thêm

Một số câu hỏi thường gặp về quy trình, thủ tục, về nội dung, về đánh giá tác động, về công tác chuẩn bị cho việc thực thi và về công tác sửa đổi, xây dựng pháp luật của VIệt Nam để thực thi Hiệp định EVFTA

Xem thêm

Thông tin cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường EU

Xem thêm

Theo thông báo chính thức của EC, EU sẽ áp dụng cơ chế chứng nhận xuất xứ theo quy định tại khoản 1(c), Điều 15, Nghị định thư 1 của Hiệp định EVFTA, cụ thể là tự chứng nhận xuất xứ theo hệ thống REX (Registered Exporter System).

Xem thêm

Ủy ban Châu Âu vừa công bố hướng dẫn cập nhật về Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam – EU (EVFTA), trong đó tập trung hướng dẫn về qui tắc xuất xứ.

Xem thêm