Việt Nam thực hiện Hiệp định thương mại tự do Liên minh Châu Âu-Việt Nam (EVFTA) - nhìn từ góc độ quyền con người

29/09/2022    230

Người thực hiện: CVCC.Vũ Ngọc Bình

Trong khuôn khổ Hội thảo khoa học: “Hai năm thực hiện Hiệp định EVFTA: Tác động kinh tế-xã hội và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam”

Mô tả:

Việt Nam đã và đang tích cực các hiệp định thương mại tự do (FTA) từ những năm 1990s sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) để đảm bảo tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội cho việc hội nhập quốc tế. Điều này càng cơ bản và quan trọng hơn trong bối cảnh của Cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 và phục hồi kinh tế sau thời kỳ bệnh dịch Covid-19. Bài viết này xem xét không chỉ những cơ hội và thành tựu mà còn các thách thức mà Việt Nam cần giải quyết trong việc thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do Liên minh châu Âu-Việt Nam (EVFTA) trong khi bảo đảm quyền lợi quốc gia qua việc thúc đẩy và hoàn thành những cam kết về quyền con người.

Chi tiết nghiên cứu được đính kèm dưới đây: