Một số vấn đề đặt ra đối với xuất khẩu gạo của Việt Nam vào thị trường Liên minh Châu Âu khi EVFTA có hiệu lực

29/09/2022    580

Người thực hiện: ThS.Nguyễn Thị Thơm & ThS.Trần Thị Thảo

Trong khuôn khổ Hội thảo khoa học: “Hai năm thực hiện Hiệp định EVFTA: Tác động kinh tế-xã hội và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam”

Mô tả:

Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) đã thể hiện những tác động đến việc xuất khẩu gạo của Việt Nam vào thị trường Liên minh Châu Âu. Bài viết tập trung vào những nội dung chủ yếu của EVFTA, mà qua đó, gạo xuất khẩu của Việt Nam đã có chỗ đứng nhất định cùng những thách thức được đặt ra. Đồng thời, bài viết đề xuất vài giải pháp trong tình hình mới để Việt Nam khẳng định và mở rộng thị trường cho mặt hàng nông sản gạo đặc trưng của mình.

Chi tiết nghiên cứu được đính kèm dưới đây: