Báo cáo "Việc áp dụng các FTA của EU: Nhà xuất khẩu và nhập khẩu sử dụng thuế quan ưu đãi"

14/09/2020    613

Thời gian: 2018

Đơn vị thực hiện: Ủy ban Thương mại Quốc gia Thụy Điển và Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD)

Trong vài thập kỷ gần đây, đã có sự gia tăng của các hiệp định thương mại tự do trên phạm vi toàn cầu. Mặc dù các hiệp định này có phạm vi và mức độ chuyên sâu khác nhau, mục đích chung của chúng vẫn là cắt giảm hoặc dỡ bỏ thuế quan và các rào cản khác đối với thương mại giữa các nước thành viên.

Vấn đề đàm phán thương mại tự do ngày càng trở thành trọng tâm của chương trình nghị sự về chính sách thương mại. Do đó, việc đưa ra các đề xuất đàm phán và quyết định chính sách dựa trên dữ liệu thực nghiệm và sự kiện khách quan ngày càng quan trọng. Báo cáo này - được chuẩn bị với sự hợp tác giữa Ủy ban Thương mại Quốc gia Thụy Điển và Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) - là nỗ lực đầu tiên để phân tích việc sử dụng các ưu đãi thuế quan trong các hiệp định thương mại tự do từ cả hai bên và từ cả nhà xuất khẩu và quan điểm của nhà nhập khẩu. Các quan sát và phát hiện dựa trên các hiệp định thương mại tự do của EU với một số nước phát triển và đang phát triển. EU là một trong những nhà đàm phán chính của các hiệp định thương mại tự do ở cấp độ toàn cầu và là một trong số ít các bên thương mại tự do nơi dữ liệu về việc sử dụng ưu đãi - dù ít hay nhiều - đều được công khai.

UNCTAD và Ủy ban Thương mại Quốc gia Thụy Điển hy vọng rằng báo cáo “Việc áp dụng các Hiệp định Thương mại Tự do của Liên minh châu Âu: Nhà xuất khẩu và nhập khẩu sử dụng thuế quan ưu đãi” sẽ thúc đẩy tiến bộ trong việc phân tích mức độ ưu tiên sử dụng các hiệp định thương mại tự do dựa trên bằng chứng thực nghiệm trong tương lai.

Bản mềm ấn phẩm được đính kèm dưới đây: