Tiếp thị truyền thông xã hội cho doanh nghiệp nhỏ

13/10/2016    242

Trong những năm gần đây, Internet đã có ảnh hưởng và lan rộng đến mọi mặt của đời sống xã hội. Các phương tiện truyền thông xã hội ngày càng hiện đại, cho phép mọi người tự tao ra thế giới riêng cho mình. Con người có thể dễ dàng chia sẻ ý tưởng, câu chuyện của mình, hoặc thậm chí là tham gia vào nhiều cuộc thảo luận trực tuyến với những người chưa bao giờ gặp mặt. Không dừng lại ở đó, tác dụng tuyệt vời của truyền thông xã hội còn có tác động mạnh mẽ đến cả cộng đồng doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng.

Nhận thức được tầm quan trọng của mạng xã hội, Trung tâm WTO và Hội nhập xin giới thiệu Ấn phẩm: "Cẩm nang cho Doanh nghiệp nhỏ - Tiếp thị hiệu quả mạng xã hội". Nguyên bản: "SOCIAL MARKETING FOR SMALL BUSINESSES"

TIẾP THỊ HIỆU QUẢ MẠNG XÃ HỘI

Cuốn sách này sẽ giải thích các phương tiện truyền thông xã hội đang tác động sâu sắc đến các tập quán thị trường như thế nào và tại sao điều này lại ảnh hưởng đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các nước đang phát triển. Thông qua việc cung cấp các thông tin cơ bản về bản chất của phương tiện truyền thông cũng như đánh giá về các công cụ của nó như blog, mạng xã hội (Facebook, LinkedIn, Twitter và Google+) và các cách chia sẻ nội dung, cuốn sách sẽ cho thấy lợi ích và tầm quan trọng của truyền thông xã hội đối với các doanh nghiệp xuất khẩu vừa và nhỏ, qua đó gợi ý phát triển các chiến lược cụ thể để có thể tận dụng lợi thế của các phương tiện này trong khâu tiếp thị xuất khẩu.

Cuốn sách cũng thảo luận về việc làm thế nào để xác định những tác động của việc đầu tư vào truyền thông xã hội đối với công việc kinh doanh của doanh nghiệp thông qua một bộ các chỉ số, mục tiêu, và phương pháp đo lường hiệu suất, với những ví dụ điển hình từ các phương tiện truyền thông xã hội khác nhau, và các nghiên cứu vụ việc từ một số nước đang phát triển.

Ấn phẩm có thể tải tại đây: