Hợp đồng mẫu cho các doanh nghiệp nhỏ (song ngữ)

19/10/2021    8944

Chủ đề: Giới thiệu 08 Hợp đồng mẫu cho các Doanh nghiệp nhỏ: Hướng dẫn pháp lý cho hoạt động kinh doanh quốc tế

Năm: 2012

Nguyên bản tiếng Anh: Model Contracts for Small Firms: Legal Guidance for Doing International Business; do International Trade Centre (ITC) xuất bản

Đơn vị dịch thuật và xuất bản: Trung tâm WTO và Hội nhập - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Giới thiệu:

Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ và tích cực. Trong quá trình đó, các doanh nghiệp Việt Nam đã và đang thực hiện rất nhiều các giao dịch thương mại từ mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ tới liên danh, liên doanh…với các đối tác đến từ nhiều nước trên thế giới.

Trong tất cả những giao dịch này, hợp đồng là văn bản có ý nghĩa quan trọng đặc biệt, đóng vai trò là sợi dây pháp lý liên kết quyền, lợi ích cũng như trách nhiệm của các bên. Các hợp đồng thương mại này cũng là căn cứ quan trọng để giải quyết các tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoặc có liên quan đến giao dịch này. Vì vậy, việc đàm phán và ký kết những hợp đồng với các điều khoản chặt chẽ, phù hợp với pháp luật liên quan và bảo vệ một cách hợp lý và công bằng lợi ích của các bên là điều rất quan trọng. Sử dụng các Hợp đồng Mẫu, được biên soạn và chấp thuận rộng rãi trong thương mại quốc tế, có thể là một phương pháp đơn giản, ít tốn kém và hiệu quả để các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa có được những hợp đồng phù hợp và an toàn.

Với mục tiêu này, Trung tâm WTO – Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tiến hành biên dịch và xuất bản cuốn Hợp đồng Mẫu cho các doanh nghiệp nhỏ (Model Contracts for Small Firms).

Cuốn sách này cung cấp cho các doanh nghiệp 08 mẫu Hợp đồng thông dụng nhất trong thương mại quốc tế. Các nội dung trong Hợp đồng này được biên soạn bởi các chuyên gia có uy tín thuộc nhiều hệ thống pháp luật khác nhau, với những cân nhắc đầy đủ đến các khả năng phổ biến trong thương mại quốc tế và các điều chỉnh cân bằng quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng giữa các bên.

Bạn đọc có nhu cầu vui lòng liên hệ với chị Nguyễn Thanh Trà, Trung tâm WTO và Hội nhập, điện thoại: 024-35771458, email: trathanhvcci@gmail.com

Mục lục Hợp đồng được đính kèm dưới đây: