Cam kết chung về thuế quan

23/12/2009    338

Thời gian: 2008

Đơn vị thực hiện: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI

Đàm phán mở cửa thị trường hàng hóa của Việt Nam khi gia nhập WTO tập trung vào vấn đề thuế nhập khẩu và các biện pháp phi thuế. Để tìm hiểu sâu hơn về mức độ cam kết mở cửa thị trường hàng hóa của Việt Nam trong WTO và tác động của cam kết giảm thuế theo WTO đối với doanh nghiệp Việt Nam….mời các bạn đón đoc cuốn booklet “Cam kết chung về thuế quan”

Bản mềm Ấn phẩm được đính kèm dưới đây: