Cẩm nang Cam kết Thương mại Dịch vụ của Việt Nam trong WTO

26/12/2009    9494

Thời gian: 2006

Đơn vị thực hiện: MUTRAP

Sau tiến trình chuẩn bị và đàm phán hơn 11 năm, ngày 07/11/2006, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã chính thức kết nạp nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là thành viên của tổ chức này. Nhằm đáp ứng rộng rãi yêu cầu nghiên cứu về WTO và triển khai thực hiện các cam kết của Việt Nam sau khi gia nhập WTO, đặc biệt là các cam kết về thương mại dịch vụ, Dự án Hỗ trợ Thương mại Đa biên II (MUTRAP II) phối hợp với Bộ Thương mại giới thiệu tài liệu: Cẩm nang các cam kết thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO

Nguồn: Dự án Hỗ trợ Thương mại Đa biên II (MUTRAP II)