Hỏi - Đáp về ATISA: ATISA có những yêu cầu nào đáng chú ý về đối với các biện pháp, thủ tục nội địa liên quan tới dịch vụ?

16/10/2021    109

Mặc dù không can thiệp vào quyền ban hành và thực thi các quy định pháp luật nội địa, ATISA có một số cam kết liên quan tới các nguyên tắc mà nước thành viên phải tuân thủ về vấn đề này:

Về các yêu cầu chung

ATISA đòi hỏi các nước thành viên phải bảo đảm rằng:

 • Các biện pháp liên quan tới thương mại dịch vụ có phạm vi áp dụng chung phải được thực thi một cách hợp lý, khách quan, công bằng;
 • Có cơ chế để nhà cung cấp dịch vụ bị ảnh hưởng bởi một quyết định hành chính của cơ quan có thẩm quyền có thể khởi kiện quyết định này ra tòa án tư pháp, trọng tài hoặc một cơ quan/cơ chế giải quyết tranh chấp khác để giải quyết kịp thời, khách quan, và được đền bù thỏa đáng

Về thủ tục cấp phép kinh doanh dịch vụ

Không phải việc cung cấp dịch vụ nào cũng phải cấp phép. Tuy nhiên, trong trường hợp nước thành viên có quy định về việc cấp phép kinh doanh một dịch vụ nhất định, ATISA yêu cầu nước thành viên phải bảo đảm một số yêu cầu về minh bạch trong quá trình nộp đơn và xử lý đơn xin cấp phép

 • Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì phải nêu rõ thiếu thông tin gì và phải tạo cơ hội để người xin cấp phép hoàn thiện hồ sơ trong thời gian hợp lý; 
 • Phải thông tin về tình trạng xử lý đơn xin cấp phép nếu người xin cấp phép yêu cầu; 
 • Khi hết thời hạn xem xét cấp phép theo quy định, phải thông tin cho người xin cấp phép về kết quả; 
 • Nếu từ chối cấp phép thì phải cố gắng trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối cho người xin cấp phép, và người này phải được quyền nộp một đơn xin cấp phép khác;

Về yêu cầu đối với việc cấp phép, cấp chứng chỉ… đối với người cung cấp dịch vụ

Trường hợp nước thành viên áp dụng các điều kiện, quy trình cấp phép, cấp chứng chỉ, các điều kiện chuyên môn…, ATISA yêu cầu nước thành viên phải bảo đảm một số điểm đáng chú ý sau:

 • Các biện pháp này là khách quan, công bằng và dựa trên các tiêu chí rõ ràng
 • Thủ tục phải bảo đảm công bằng, hợp lý, và đủ để người nộp đơn có thể chứng minh mình đáp ứng các điều kiện, yêu cầu liên quan
 • Không dùng các thủ tục cấp phép hay các điều kiện, yêu cầu hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật để vô hiệu hóa cam kết của mình theo ATISA; hoặc không thể dự đoán trước được vào thời điểm cam kết
 • Nếu việc cấp phép, cấp chứng chỉ dựa trên kết quả một kỳ thi thì phải bảo đảm tổ chức kỳ thi định kỳ, và phải thông báo trước để người muốn tham gia có thời gian đăng ký thi
 • Việc công nhận giá trị tương đương của các bằng cấp, chứng chỉ, kinh nghiệm của nước thành viên khác có thể thực hiện thông qua (i) việc công nhận đơn phương của nươc tiếp nhận, hoặc (ii) thỏa thuận hài hòa hóa, trao đổi giữa các nước thành viên liên quan

Nguồn: Trích dẫn "Sổ tay Hỏi - Đáp về Hiệp định Thương mại Dịch vụ ASEAN (ATISA)" -
Dự án: Thúc đẩy năng lực cạnh tranh trong khuôn khổ Sáng kiến hội nhập ASEAN (COMPETE) - GIZ