EVFTA và rào cản từ EU với hoa quả Việt Nam: Tình hình nhập khẩu trái cây Việt Nam của EU

18/05/2021    341

Nhập khẩu trái cây Việt Nam của EU tăng trưởng đáng kể trong giai đoạn 2001-2015 (Hình 1). Từ năm 2009 đến 2015, trong khi tổng giá trị nhập khẩu trái cây của EU dao động và tăng không đáng kể, thì nhập khẩu trái cây từ Việt Nam lại gia tăng khá nhanh. Tuy nhiên, một điểm cần lưu ý là thị phần trái cây Việt Nam trên thị trường EU còn rất nhỏ (0.26%), đặc biệt khi xem xét trong bối cảnh nhu cầu nhập khẩu trái cây của EU rất lớn và tiềm năng xuất khẩu trái cây của Việt Nam khá cao. Trong năm 2015, chỉ có 5 mặt hàng trái cây Việt Nam (mã HS 6 chữ số) có giá trị xuất khẩu hơn 1 triệu đô sang EU, và tỷ trọng của 5 mặt hàng này còn rất hạn chế so với tổng giá trị nhập khẩu của EU (Bảng 1). Những con số này, ngoài việc chỉ ra tình hình xuất khẩu trái cây của Việt Nam sang EU còn yếu, cũng cho thấy tiềm năng rất lớn để mở rộng thị phần tại thị trường này.

Hình 1: Giá trị nhập khẩu trái cây Việt Nam của EU giai đoạn 2001- 2015

Nguồn: UN Comtrade, 2017

Bảng 1: Trái cây Việt Nam có giá trị xuất khẩu sang EU trên 1 triệu đô

Mã HS

Miêu tả hàng hóa

Giá trị nhập khẩu của EU từ Việt Nam (triệu đô)

Tỷ trọng trong tổng giá trị nhập khẩu (%)

081090

Quả me, quả mít, quả vải, quả chanh leo tươi, . . ..

12.7

4.29

080111

Dừa sấy khô

6.6

3.51

081190

Loại khác, trái cây và hạt đông lạnh

9.1

2.08

080550

Chanh tươi hoặc sấy khô

5.2

0.96

080450

Quả ổi, xoài và mãng cầu tươi hoặc sấy khô

1.6

0.27

Nguồn: UN Comtrade, 2017

Nguồn: Trích dẫn "Nghiên cứu: Hoa quả Việt Nam vượt qua các rào cản của thị trường EU
để tận dụng cơ hội từ EVFTA" - Trung tâm WTO và Hội nhập