Nghiên cứu: Hoa quả Việt Nam vượt qua các rào cản của thị trường EU để tận dụng cơ hội từ EVFTA

18/03/2019    5937

Thời gian: 3/2019
 
Đơn vị thực hiện: Trung tâm WTO và Hội nhập

Mục đích của nghiên cứu "Hoa quả Việt Nam vượt qua các rào cản của thị trường EU để tận dụng cơ hội từ EVFTA" là nhằm hỗ trợ ngành trái cây của Việt Nam tăng cường xuất khẩu sang thị trường EU, bằng cách phân tích và đánh giá mức độ khó khăn của các biện pháp NTM của EU, những thách thức đối với xuất khẩu trái cây Việt Nam, và các giải pháp khả thi cho các nhà xuất khẩu Việt Nam vượt qua những thách thức này. Đây là nghiên cứu đầu tiên đánh giá toàn diện các biện pháp NTMs của EU áp dụng cho trái cây Việt Nam. Cho đến nay, ngành trái cây nhận được rất ít sự chú ý từ các nhà nghiên cứu, vì ngành này vẫn chưa được coi là một trong những lĩnh vực xuất khẩu chính của Việt Nam. Do đó, nghiên cứu là nguồn tài liệu tham khảo cho người nông dân và nhà sản xuất trong ngành sản xuất trái cây Việt Nam, mà hầu hết là các hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ ở các khu vực nông thôn, vì họ không đủ nguồn lực để nghiên cứu về các quy định của thị trường nước ngoài.

Nghiên cứu này gồm 3 phần. Phần đầu tiên xem xét thực trạng sản xuất và xuất khẩu trái cây của Việt Nam, và tìm hiểu tiềm năng của thị trường EU với những loại trái cây này, đặc biệt xét trong bối cảnh có Hiệp định EVFTA. Phần thứ hai xem xét việc áp dụng các biện pháp NTMs trên thế giới, và phân tích nội dung, thực tế áp dụng và mức độ khó khăn của các biện pháp NTMs của EU, áp dụng đối với các loại trái cây xuất khẩu tiềm năng của Việt Nam. Phần thứ ba thảo luận về những thách thức đặt ra với các nhà sản xuất và xuất khẩu trái cây của Việt Nam để đáp ứng được những quy định NTMs của EU, từ đó sẽ đưa ra các khuyến nghị cho cả Chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam về các biện pháp để vượt qua những thách thức này và thúc đẩy việc xuất khẩu trái cây Việt Nam sang thị trường EU.

Nghiên cứu này được thực hiện trong khuôn khổ hợp tác giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (Trung tâm WTO và Hội nhập) và Viện Friedrich Naumann vì Tự do (FNF). Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích cho doanh nghiệp cũng như các nhà nghiên cứu trong quá trình tìm hiểu, đáp ứng các yêu cầu của EU trong bối cảnh Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU sắp được ký kết và có hiệu lực để tăng cường xuất khẩu hoa quả của Việt Nam sang thị trường này.

Bản mềm nghiên cứu được đính kèm dưới đây (tiếng Anh và tiếng Việt):