Thời gian: 2023

Đơn vị thực hiện: Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương

Cục Phòng vệ thương mại là tổ chức thuộc Bộ Công Thương, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật đối với lĩnh vực chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ.

Với mục đích tổng hợp các hoạt động đã triển khai trong năm 2022, bao gồm các nội dung: (i) Tình hình thương mại và xu hướng áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại trên thế giới 2022; (ii) Tình hình tổ chức thực thi pháp luật phòng vệ thương mại của Việt Nam năm 2022; (iii) Một số biện pháp phòng vệ thương mại nước ngoài áp dụng đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam năm 2022; (iv) Công tác cảnh báo sớm và đấu tranh ngăn chặn các hành vi gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp nhằm lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại. Cục Phòng vệ thương mại đã hoàn thiện và công bố "Báo cáo Phòng vệ thương mại năm 2022".

Tham khảo:

Báo cáo Phòng vệ thương mại năm 2023

Báo cáo Phòng vệ thương mại năm 2021

Báo cáo Phòng vệ thương mại năm 2020

Báo cáo Phòng vệ thương mại năm 2019

Báo cáo được đính kèm dưới đây: