Thời gian: 12/09/2022

Đơn vị thực hiện: Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương Việt Nam.

Để có góc nhìn toàn diện về tình hình ứng dụng thương mại điện tử của Việt Nam dưới tác động của dịch Covid-19 trong bức tranh chung thương mại điện tử toàn cầu, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) vừa ra mắt ấn phẩm Sách trắng thương mại điện tử Việt Nam năm 2022.

Sách trắng là tài liệu được xuất bản thường niên nhằm tổng hợp, cập nhật thông tin, số liệu toàn cảnh về thương mại điện tử Việt Nam từ môi trường hạ tầng chính sách đến mức độ ứng dụng thương mại điện tử trong cộng đồng, doanh nghiệp. Ấn phẩm năm nay sẽ cung cấp dữ liệu thống kê về thương mại điện tử từ nhiều góc độ khác nhau đặt trong bối cảnh tương quan Việt Nam với các quốc gia trong khu vực và toàn cầu.

Tương tự như những ấn phẩm được xuất bản trước đây, nội dung Sách trắng được xây dựng từ kết quả điều tra gần 5.000 người tiêu dùng và khoảng 10.000 doanh nghiệp, cùng với số liệu tổng hợp từ một số tổ chức có uy tín trên thế giới.

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số hi vọng ấn phẩm này sẽ mang lại nhiều thông tin hữu ích cho các đơn vị quản lý nhà nước, các chuyên gia, các tổ chức, cá nhân quan tâm đến lĩnh vực thương mại điện tử.

Tham khảo

Sách trắng Thương mại điện tử 2017 - 2020

Sách trắng Thương mại điện tử 2021

Bản mềm Ấn phẩm được đính kèm dưới đây.