Diễn biến đàm phán

Từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 01 tháng 6 năm 2018, phiên đàm phán thứ 16 Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Khối EFTA (gồm các nước Thụy Sĩ, Na-uy, Ai-xơ-len, Lichteinsten) đã diễn ra tại Oslo, Na-uy.Tại phiên 16, các bên đã thảo luận về thương mại hàng hóa, quy tắc xuất xứ, các biện pháp kiểm dịch động thực vật, rào cản kỹ thuật với thương mại, thương mại dịch vụ, đầu tư, các vấn đề về pháp luật và thể chế.Các vấn đề về quyền sở hữu trí tuệ và mua sắm công đã được thảo luận ở cấp trưởng đoàn đàm phán.

Xem thêm

Từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 09 năm 2017, phiên đàm phán thứ 15 Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Khối EFTA (gồm các nước Thụy Sĩ, Na-uy, Ai-xơ-len, Lichteinsten) đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam.Các nhóm chuyên gia tiếp tục thảo luận về các lĩnh vực thương mại hàng hóa, quy tắc xuất xứ, thương mại dịch vụ, đầu tư, quyền sở hữu trí tuệ, biện pháp phòng vệ thương mại, các vấn đề về pháp lý và thể chế.Các biện pháp kiểm dịch động thực vật, các rào cản kỹ thuật với thương mại, mua sắm công đã được thảo luận ở cấp trưởng đoàn đàm phán.

Xem thêm

Từ ngày 09 đến ngày 11 tháng 5 năm 2017, phiên đàm phán thứ 14 Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Khối EFTA (gồm các nước Thụy Sĩ, Na-uy, Ai-xơ-len, Lichteinsten) đã diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ.Tại phiên 14, các nhóm chuyên gia tiếp tục thảo luận về thương mại hàng hóa, quy tắc xuất xứ, thương mại dịch vụ, đầu tư, quyền sở hữu trí tuệ và mua sắm công.Các biện pháp kiểm dịch động thực vật và rào cản kỹ thuật với thương, các vấn đề về pháp lý và thể chế, biện pháp phòng vệ thương mại được thảo luận ở cấp trưởng đoàn đàm phán.

Xem thêm

Từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 10 năm 2015, Phiên 13 đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Khối EFTA (gồm các nước Thụy Sĩ, Na-uy, Ai-xơ-len, Lichteinsten) đã diễn ra tại Hà Nội. Tại phiên 13, các bên đã kết thúc đàm phán các nội dung thuận lợi hóa thương mại, giải quyết tranh chấp, dịch vụ vận tải hàng hải, cạnh tranh và phát triển bền vững, đồng thời đã đưa ra các gói thỏa hiệp đối với hầu hết các nội dung kỹ thuật còn lại.

Xem thêm

Từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 5 năm 2015, Phiên 12 đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Khối EFTA (gồm các nước Thụy Sĩ, Na-uy, Ai-xơ-len, Lichteinsten) đã diễn ra tại Thủ đô Oslo của Nauy. Theo thống nhất giữa hai bên, Phiên 12 tại Oslo, Nauy đã đàm phán tất cả các lĩnh vực của một FTA, bao gồm cả các lĩnh vực truyền thống và các vấn đề mới ở cả cấp kỹ thuật và trưởng đoàn. Riêng nội dung thương mại dịch vụ sẽ đàm phán muộn hơn tại Geneva, Thụy Sĩ.

Xem thêm

Từ ngày 13 đến ngày 16/1/2015, Phiên 11 đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Khối EFTA (gồm các nước Thụy Sĩ, Na-uy, Ai-xơ-len, Lichteinsten) đã diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là phiên đàm phán FTA đầu tiên trong năm 2015 giữa Việt Nam với Khối EFTA.

Xem thêm

Phiên 10 đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Khối EFTA (gồm các nước Thụy Sĩ, Na-uy, Ai-xơ-len, Lichteinsten) vừa được tổ chức tại Geneva, Thụy Sỹ từ ngày 04 đến 07/11/2014. Tại phiên cuối cùng trong năm nay, hai bên đã tiến hành đàm phán khá toàn diện các nội dung của FTA.

Xem thêm

Tại vòng đàm phán thứ 9 diễn ra tại Hà Nội vào tháng 8 vừa qua, hai bên đã tập trung vào các nội dung liên quan tới mở cửa thị trường hàng hóa và dịch vụ với mục đích tạo điều kiện tốt nhất cho hàng hóa của EFTA và Việt Nam vào thị trường của nhau một cách dễ dàng và thuận lợi nhất. Nội dung đàm phán bao trùm lên nhiều lĩnh vực khác nhau như: thương mại dịch vụ, tài chính, viễn thông… Đây là một trong những nội dung hết sức phức tạp và khó khăn. Tuy nhiên hai bên vẫn tiếp tục nỗ lực cùng hướng tới mục đích tạo ra một FTA có lợi nhất cho các bên.

Xem thêm

Theo Vụ Thị trường châu Âu (Bộ Công Thương), phiên 8 đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và khối EFTA (gồm các nước Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland, Liechtenstein) vừa diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ) từ ngày 3 – 6/6. Đoàn Việt Nam tham gia đàm phán phiên 8 bao gồm các chuyên gia từ các Bộ Công Thương; Tài chính; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kế hoạch và Đầu tư; Giao thông vận tải; Thông tin và Truyền Thông; Khoa học và Công nghệ: Lao động, Thương binh và Xã hội; Tài nguyên và Môi trường; Ngoại giao và Ngân hàng Nhà nước.

Xem thêm

Vòng đàm phán thứ 7 Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Khối thương mại tự do châu Âu - EFTA (gồm Thụy Sỹ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein) đã diễn ra từ ngày 25-28 tháng 2 năm 2014 tại Hà Nội. Hai bên tiếp tục nỗ lực đàm phán nhằm đạt được tiến triển ở hàng loạt các lĩnh vực.Dự kiến hai bên sẽ có vòng đàm phán tiếp theo vào tháng 5 tới.

Xem thêm