Đàm phán Phiên 13 Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và khối EFTA

26/10/2015    689

Từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 10 năm 2015, Phiên 13 đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Khối EFTA (gồm các nước Thụy Sĩ, Na-uy, Ai-xơ-len, Lichteinsten) đã diễn ra tại Hà Nội.

Tại phiên 13, các bên đã kết thúc đàm phán các nội dung thuận lợi hóa thương mại, giải quyết tranh chấp, dịch vụ vận tải hàng hải, cạnh tranh và phát triển bền vững, đồng thời đã đưa ra các gói thỏa hiệp đối với hầu hết các nội dung kỹ thuật còn lại.

Đối với các nội dung liên quan đến mở cửa thị trường, do quan điểm của các bên còn khoảng cách nên sẽ phải tiếp tục cân nhắc và tham vấn nội bộ để có thể đàm phán tại phiên sau, dự kiến sẽ được tổ chức trong tuần từ ngày 7 tháng 12 năm 2015.

Nguồn: Vụ thị trường châu Âu