Đàm phán Phiên 15 Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và khối EFTA

29/09/2017    762

Từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 09 năm 2017, phiên đàm phán thứ 15 Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Khối EFTA (gồm các nước Thụy Sĩ, Na-uy, Ai-xơ-len, Lichteinsten) đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam.

Các nhóm chuyên gia tiếp tục thảo luận về các lĩnh vực thương mại hàng hóa, quy tắc xuất xứ, thương mại dịch vụ, đầu tư, quyền sở hữu trí tuệ, biện pháp phòng vệ thương mại, các vấn đề về pháp lý và thể chế.

Các biện pháp kiểm dịch động thực vật, các rào cản kỹ thuật với thương mại, mua sắm công đã được thảo luận ở cấp trưởng đoàn đàm phán.

Các nội dung chi tiết được đồng ý sẽ được tiến hành ở cả hai phía cho vòng đàm phán sắp tối, dự kiến diễn ra vào mùa xuân năm 2018.

Nguồn: EFTA.int

*Trung tâm WTO và Hội nhập lược dịch*