Đàm phán Phiên 16 Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và khối EFTA

04/06/2018    1614

Từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 01 tháng 6 năm 2018, phiên đàm phán thứ 16 Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Khối EFTA (gồm các nước Thụy Sĩ, Na-uy, Ai-xơ-len, Lichteinsten) đã diễn ra tại Oslo, Na-uy.

Tại phiên 16, các bên đã thảo luận về thương mại hàng hóa, quy tắc xuất xứ, các biện pháp kiểm dịch động thực vật, rào cản kỹ thuật với thương mại, thương mại dịch vụ, đầu tư, các vấn đề về pháp luật và thể chế.

Các vấn đề về quyền sở hữu trí tuệ và mua sắm công đã được thảo luận ở cấp trưởng đoàn đàm phán.

Các nội dung chi tiết được đồng ý sẽ tiến hành ở cả hai phía để chuẩn bị cho vòng đàm phán tiếp theo, được dự kiến sẽ diễn ra vào cuối năm nay.

Nguồn: EFTA.int

*Trung tâm WTO và Hội nhập lược dịch*