Đàm phán Phiên 14 Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và khối EFTA

15/05/2017    763

Từ ngày 09 đến ngày 11 tháng 5 năm 2017, phiên đàm phán thứ 14 Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Khối EFTA (gồm các nước Thụy Sĩ, Na-uy, Ai-xơ-len, Lichteinsten) đã diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ.

Tại phiên 14, các nhóm chuyên gia tiếp tục thảo luận về thương mại hàng hóa, quy tắc xuất xứ, thương mại dịch vụ, đầu tư, quyền sở hữu trí tuệ và mua sắm công.

Các biện pháp kiểm dịch động thực vật và rào cản kỹ thuật với thương, các vấn đề về pháp lý và thể chế, biện pháp phòng vệ thương mại được thảo luận ở cấp trưởng đoàn đàm phán.

Nguồn: EFTA.int

*Trung tâm WTO và Hội nhập lược dịch*