Phiên đàm phán thứ 12 của Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và khối EFTA tại Oslo, Nauy

02/06/2015    329

Từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 5 năm 2015, Phiên 12 đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Khối EFTA (gồm các nước Thụy Sĩ, Na-uy, Ai-xơ-len, Lichteinsten) đã diễn ra tại Thủ đô Oslo của Nauy.

Theo thống nhất giữa hai bên, Phiên 12 tại Oslo, Nauy đã đàm phán tất cả các lĩnh vực của một FTA, bao gồm cả các lĩnh vực truyền thống và các vấn đề mới ở cả cấp kỹ thuật và trưởng đoàn. Riêng nội dung thương mại dịch vụ sẽ đàm phán muộn hơn tại Geneva, Thụy Sĩ.

Đoàn Việt Nam tham gia đàm phán phiên này bao gồm các chuyên gia từ các Bộ, ngành phụ trách từng lĩnh vực đàm phán cụ thể. Sau 4 ngày đàm phán với tinh thần thẳng thắn, tích cực và xây dựng, hai bên đã đạt được một số bước tiến trong các lĩnh vực như: lời văn các Chương về Thương mại hàng hóa, Quy tắc xuất xứ; Phòng vệ Thương mại; Thể chế Pháp lý; Phát triển bền vững; Cạnh tranh và Hợp tác. Đặc biệt, hai bên đã chính thức kết thúc đàm phán các nội dung về Thuận lợi hóa thương mại và Giải quyết tranh chấp.

Đối với một số vấn đề còn tồn tại, hai bên thống nhất sẽ tiếp tục cân nhắc và trao đổi thông tin sau Phiên 12 để tiếp tục đàm phán tại các phiên sau. Hai bên dự kiến Phiên 13 sẽ được tổ chức trong tuần 19 tháng 10 năm 2015 tại Việt Nam.

Nguồn: Vụ thị trường châu Âu