Văn bản thực thi của Việt Nam

Ngày 15/01/2024, theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương ban hành Thông tư Số 01/2024/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2016/TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu, cụ thể như sau:

Xem thêm

Bộ Tài chính dự thảo Nghị định trình Chính phủ ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định VN-EAEU FTA giai đoạn 2022 – 2027.

Xem thêm