Thông tư số 21/2016/TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu

06/10/2016    2470

Ngày ban hành: 20/9/2016

Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương

Ngày 20/9/2016, Bộ Công thương ban hành Thông tư số 21/2016/TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu

Ngày có hiệu lực: 05/10/2016

Toàn văn Thông tư có thể tải về dưới đây:

1. Nội dung Thông tư

2. Phụ lục 1: Quy tắc xuất xứ

3. Phụ lục 2: Quy tắc xuất xứ cụ thể (Chú giải chung- Bảng quy tắc xuất xứ)

4. Phụ lục 3: Danh sách quốc đảo

5. Phụ lục 4: Mẫu CO EAV và hướng dẫn khai báo

6. Phụ lục 5: Danh sách tổ chức cấp CO