Nghị định 137/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu và các nước thành viên giai đoạn 2016 - 2018

07/11/2016    861

Ngày ban hành: 01/09/2016

Cơ quan ban hành: Chính phủ

Ngày 01/9/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 137/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu và các nước thành viên giai đoạn 2016 - 2018

Ngày có hiệu lực: 01/09/2016

Văn bản Nghị định có thể tải về dưới đây:

1. Nội dung Nghị định

2. Biểu thuế của Việt Nam thực hiện VN-EAEU FTA giai đoạn 2016-2018