Văn bản thực thi của Việt Nam

Ngày ban hành: 16/06/2022 Cơ quan ban hành: Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV

Xem thêm

Ngày ban hành: 12/11/2021 Cơ quan ban hành: Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV

Xem thêm

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) được Quốc hội thông qua ngày 12/11/2018 và chính thức có hiệu lực từ ngày 14/01/2019.

Xem thêm

Ngày ban hành: 20/11/2019 Cơ quan ban hành: Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV

Xem thêm