Văn bản thực thi của Việt Nam

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) được Quốc hội thông qua ngày 12/11/2018 và chính thức có hiệu lực từ ngày 14/01/2019.

Xem thêm

Ngày 31/5/2021, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn số 2669/TCHQ-GSQL gửi đến Cục Hải quan các tỉnh, thành phố quy định về việc sử dụng bản điện tử của chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (Hiệp định CPTPP) và Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên Minh Châu Âu (Hiệp định EVFTA).

Xem thêm

Ngày ban hành: 20/11/2019 Cơ quan ban hành: Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV

Xem thêm

Ngày 24/08/2020 Chính phủ ban hành Nghị định 95/2020/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương.

Xem thêm